Bill Gates presenterade under sin TED presentation 2010 t.o.m en ekvation där det framgick hur han matematiskt planerat reduktionen av jordens befolkning.

CO2=PxSxExC

CO2=Koldioxid
P=People
S=Services per person
E=Energy per service
C=Mängden CO2 per energienhet

TED presentationen 2010

Lennart Fröderberg & Ulf Bejerstrand, 2021-02-21